Zásady ochrany osobných údajov

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je meno, adresa a e-mailová adresa.

Keď si prezeráte náš obchod, tiež automaticky dostávať adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby ste nám mohli poskytnúť informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme poslať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.

ODDIEL 2 - SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, vytvorenie objednávky, vybavenie zásielky alebo vrátenie tovaru, znamená to, že súhlas so zhromažďovaním a používaním iba z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak požadujeme vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnuť.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak zmeníte názor po tom, čo ste súhlasili, môžete odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti so zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním vašich informácie kedykoľvek kontaktujte na info@okovor.com alebo nám napíšte na adresu: ECOM OKOVOR, S.L Camí Pou de la Muntanya 3, puerta 12, 03700 Denia, Denia, Španielsko.

ODDIEL 3 - ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.

ODDIEL 4 - SHOPIFY

Náš obchod je hostiteľom spoločnosti Shopify Inc. Poskytuje nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska údajov, databáz a všeobecná aplikácia Shopify. Vaše údaje sú uložené na zabezpečenom serveri za bránou firewall.

Platby:

Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je zašifrovaná prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Platobné karty Industry Data Security Standard). Vaše údaje o nákupnej transakcii sú uložené iba v rozsahu potrebnom na dokončenie nákupnej transakcie. Po jeho dokončení sa informácie o transakcii nákupu vymažú.

Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ako je uvedené v Rade pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa , MasterCard, American Express a Discover.

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách od maloobchodníkov a ich poskytovateľov služieb.

Pre jasnejší obraz môžete tiež chcieť aby ste si prečítali Zmluvné podmienky Shopify tu alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tu.


ODDIEL 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRAN

Vo všeobecnosti služby tretích strán, ktoré používame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán však , ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa informácií, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

Týmto poskytovateľom odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov aby ste pochopili, ako sa bude nakladať s vašimi osobnými údajmi.

Pamätajte najmä na to, že niektorí dodávatelia sa môžu nachádzať alebo majú zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak teda chcete pokračovať v transakcii zahŕňajúcej služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie môžu podliehať zákonom jurisdikcie (jurisdikcie), v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vašu transakciu spracováva platobná brána so sídlom v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité na dokončenie transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa zákonov Spojených štátov amerických , vrátane zákona Patriot Act

Akonáhle opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo presmerujete na stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky našej webovej lokality.

Odkazy:

Keď kliknete na odkazy z nášho obchodu, môžete byť presmerovaní mimo našu stránku. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov.

 

ODDIEL 6 - ZABEZPEČENIE

V záujme ochrany vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že nedôjde k ich nevhodnej strate, zneužitiu, prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Ak nám poskytnete svoj kredit informácie o karte, tieto informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie štandardy akceptované v odvetví.

COOKIES

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré použitie. Uvádzame ich zoznam, takže si môžete vybrať, či sa chcete odhlásiť alebo nie.

_session_id, jedinečný token, sessional, Umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (referrer, vstupná stránka atď.).

_shopify_visit, neuchovávajú sa žiadne údaje, pretrváva 30 minút od poslednej návštevy, používa sa interným sledovačom štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenanie počtu návštev

_shopify_uniq, neuchovávajú sa žiadne údaje, platnosť vyprší o polnoci (vo vzťahu k návštevníkovi ) nasledujúceho dňa, Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.

košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu vášho košíka.

_secure_session_id, unique token, sessional

storefront_digest, unique token, indefinite Ak má obchod heslo, toto sa používa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup.

ODDIEL 7 - VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a že ste nám dali svoj súhlas aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.ODDIEL 8 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako a za akých okolností ich používame a/alebo zverejňujeme.
Ak bude náš obchod získaný alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.


OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov info@okovor.com alebo poštou na adresu ECOM OKOVOR, S.L

[Re: Úradník pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov]

[Camí Pou de la Muntanya 3, puerta 12, 03700 Denia, Denia, Španielsko].

.